Wennen

De eerste keer naar de kinderopvang is altijd spannend, zowel voor uw kind als voor u zelf als ouders.

U kunt er voor kiezen om uw kind(eren) te laten wennen bij ons.
Dit verschilt vaak van een paar uurtjes tot een halve ochtend.

Kinderdagverblijf
Tijdens de wen-ochtend spelen en knuffelen we extra veel met uw kind. Op deze manier proberen we er achter te komen waar zijn/haar interesses liggen en proberen we uw kind op zijn gemak te stellen. We bouwen op deze manier al een beetje een band met hem of haar op.
Regelmaat speelt hierin ook een belangrijke rol. We volgen daarom ook zoveel mogelijk het ritme van thuis.

Buitenschoolse opvang
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar kiezen we vaak voor en wen-middag.
U kunt zelf kiezen of u uw kind uit school komt brengen of dat wij hem/haar op halen van school.
Ieder kind reageert weer anders op een nieuwe omgeving en nieuwe mensen. Daarom is wennen erg belangrijk en prettig voor kinderen. Tijdens deze wen-middag leert uw kind de omgeving kennen en maakt het contact met leeftijdsgenootjes. Wij besteden extra aandacht uw kind om te achterhalen waar zijn/haar interesses liggen en om uw kind op zijn te stellen. We willen uw kind een veilig en vertrouwde omgeving te bieden waarin het zichzelf durft te zijn.

Aan deze wen-dag zijn geen kosten verbonden.